Comenzi ChanServ

Linkuri sponsorizate

Lista de Comenzi ChanServ vă permite să înregistrați și să controlați diferite aspecte ale canalelor. ChanServ este un bot automat care servește ca administrator de canale pe serverele IRC.

Aceste Comenzi ChanServ oferă o gamă largă de setări și funcții care permit utilizatorilor să gestioneze cu ușurință canalele lor, sporind eficiența și securitatea acestora.

Această pagină vă va ghida pe tot parcursul procesului de înregistrare a propriului canal de chat. Aceste setări vă vor permite să înregistrați și să gestionați canalele preferate în mod personalizat.

Pentru a înregistra un canal, asigurați-vă că sunteți singur pe canal și că dețineți automatic privilegiile de OP (@). Dacă nu dețineți aceste privilegii, vă puteți adresa administratorilor serverului care pot fi contactați pe canalul #Ajutor pentru asistență sau informații suplimentare.

Chat Socializam este mereu activ! Împărtășește-ți opiniile despre IRC conectându-te » chat online!

Utilizare Comenzi ChanServ

Pentru a utiliza aceste Comenzi ChanServ, tastați /msg ChanServ comanda. Pentru mai multe informații despre o anumită comandă, tastați comanda /msg ChanServ HELP. Înregistrare canal: /cs register #Canal parola descriere. Comenzile disponibile sunt enumerate mai jos.

 • Înregistrare unei camere de chat: /cs REGISTER channel password descriere.
 • Autentificare pe camera de chat: /cs IDENTIFY channel password.
 • Șterge o cameră de chat din rețeaua de IRC: /cs DROP channel.
 • Schimbă parola la camera de chat: /cs SET channel PASSWORD password.
 • Setează fondator la camera de chat: /cs SET channel FOUNDER nick.
 • Setează succesor la camera de chat: /cs SET channel SUCCESSOR nick.
 • Adaugă e-mail pentru camera de chat: /cs SET channel EMAIL [address].
 • Setare mesaj la intrare pe camera de chat: /cs SET channel ENTRYMSG [message].

Pentru a înregistra o camera de chat, este necesar să aveți nickname-ul înregistrat. Pentru comenzi de înregistrare nickname (porecla), vizitați pagina de » comenzi NickServ.

 • Setează url (pagina web) la camera de chat: /cs SET channel URL [url].
 • Șterge lista de ban pe camera de chat: /cs UNBAN channel.
 • Afișează accesele pe camera de chat: /cs ACCESS channel LIST [mask | list].
 • Adaugă un acces pe camera de chat: /cs ACCESS channel ADD nick level.
 • Șterge un acces de pe camera de chat: /cs ACCESS channel DEL nick level.
 • Securizează accesul la OP: /cs SET channel SECUREOPS {ON | OFF}.
 • Setare topic și păstrarea acestuia: /cs SET channel KEEPTOPIC {ON OFF}.
 • Setează moduri cu mlock: /cs SET #channel MLOCK +moduri canal.
 • Setare mod de banare pe mască: /cs SET channel BANTYPE bantype.

Beneficiile utilizării Chanserv

 • Automatizarea sarcinilor administrative: Chanserv poate automatiza sarcini repetitive, cum ar fi setarea modului canalului, acordarea privilegiilor utilizatorilor și gestionarea listelor de ban.
 • Îmbunătățirea securității: Setările de comenzi ChanServ poate preveni accesul neautorizat la canale, protejând împotriva spamului, trollingului și atacurilor.
 • Simplificarea gestionării canalelor: Comenzi ChanServ oferă o interfață simplă și intuitivă pentru gestionarea canalelor, eliminând necesitatea de a cunoaște coduri complexe.
 • Acces la funcții avansate: Chanserv oferă o gamă largă de funcții avansate, cum ar fi memorarea mesajelor importante, logarea conversațiilor și setarea de reguli personalizate pentru canal.

Linkuri sponsorizate

Pentru canalele de chat administrate de ChanServ pe IRC, există mai multe tipuri de setări de acces disponibile pentru a gestiona cine are permisiunea să intre sau să facă anumite acțiuni pe canal.

Iată câteva dintre cele mai comune setări de acces:

 • Founder (~): Fondatorul canalului are cele mai mari privilegii și control total asupra canalului.
 • SOP (&): Utilizatorul cu privilegii SOP are control ridicat asupra canalului și poate acorda / degrada / modifica privilegiile altor utilizatori.
 • OP (@): Utilizatorul cu privilegii OP are acces complet la administrarea canalului.
 • HOP (%): Utilizatorul cu privilegii HOP are doar jumătate din privilegiile unui OP obișnuit.
 • Voice (+): Utilizatorul cu privilegii de Voice are permisiunea de a vorbi pe canal în cazul în care este activată moderarea vocală.

Comenzi ChanServ de bază

 • JOIN #canal – Te alătură canalului specificat.
 • PART #canal – Părăsești canalul specificat.
 • LIST #canal – Afișează o listă cu utilizatorii din canal.
 • TOPIC #canal [topic] – Setează sau afișează subiectul canalului.
 • AWAY [mesaj] – Setează un mesaj de „away” (absent).
 • BACK – Elimină mesajul de „away”.
 • WHOIS nick – Afișează informații despre un utilizator.
 • KICK #canal nick [motiv] – Elimină un utilizator din canal.
 • BAN #canal nick [motiv] – Interzice accesul unui utilizator la canal.
 • UNBAN #canal nick – Elimină interdicția de acces a unui utilizator la canal.
 • OP #canal nick – Acordă privilegii de operator unui utilizator.
 • DEOP #canal nick – Elimină privilegiile de operator ale unui utilizator.
 • HELP [comandă] – Afișează ajutor pentru o comandă specifică.

Comenzi ChanServ generale:

 • REGISTER #canal: Înregistrează un canal pe numele tău.
 • IDENTIFY parola: Te identifică cu ChanServ folosind parola ta.
 • HELP: Afișează o listă cu toate comenzile disponibile.
 • HELP comando: Afișează informații detaliate despre o anumită comandă.
 • INFO #canal: Afișează informații despre un canal specific.
 • LIST: Afișează o listă cu toate canalele înregistrate.
 • WHOIS nick: Afișează informații despre un anumit utilizator.

Comenzi ChanServ pentru configurarea canalului

 • MODE #canal +m: Setează canalul ca moderat.
 • MODE #canal +i: Setează canalul ca „invitație-doar”.
 • MODE #canal +k parola: Setează o parolă pentru canal.
 • TOPIC #canal subiect: Setează subiectul canalului.
 • BAN #canal nick: Interzice accesul unui utilizator la canal.
 • UNBAN #canal nick: Elimină interdicția unui utilizator de pe canal.
 • EXCEMPT #canal nick: Exceptează un utilizator de la regulile canalului.

Comenzi ChanServ pentru gestionarea accesului:

 • ACCESS #canal ADD nick nivel: Adaugă utilizator la lista de acces a canalului cu un anumit nivel.
 • ACCESS #canal DEL nick: Elimină un utilizator din lista de acces a canalului.
 • ACCESS #canal LIST: Afișează lista de acces a canalului.
 • KICK #canal nick: Elimină un utilizator de pe canal.
 • DEOP #canal nick: Retrage op-ul unui utilizator pe canal.
 • VOICE #canal nick: Acordă voice unui utilizator pe canal.

Comenzi ChanServ pentru operare:

 • OP #canal nick: Acordă op-ul unui utilizator pe canal.
 • DEOP #canal nick: Retrage op-ul unui utilizator pe canal.
 • HALFOP #canal nick: Acordă halfop-ul unui utilizator pe canal.
 • DEHALFOP #canal nick: Retrage halfop-ul unui utilizator pe canal.
 • OWNER #canal nick: Transferă proprietatea canalului către un alt utilizator.

Setări pentru acces:

 • AUTOOP #canal: Acordă automat op utilizatorilor care se alătură canalului.
 • AUTOHALFOP #canal: Acordă automat halfop utilizatorilor care se alătură canalului.
 • INVITEONLY #canal: Permite doar operatorilor de canal să invite utilizatori.
 • KICKBAN #canal: Interzice automat utilizatorii care sunt kickați din canal.
 • OPERONLY #canal: Permite doar operatorilor de canal să folosească anumite comenzi.

Setări pentru moderare

 • FLOOD #canal: Limitează numărul de mesaje care pot fi trimise într-o anumită perioadă de timp.
 • JOIN #canal: Permite sau interzice anumitor utilizatori să se alăture canalului.
 • MASK #canal: Permite sau interzice anumite măști IP să se alăture canalului.
 • NICK #canal: Limitează lungimea și caracterele permise pentru nickname-uri pe canal.

Setări pentru notificări:

 • ANNOUNCE #canal: Anunță când un utilizator se alătură sau părăsește canalul.
 • KICKMSG #canal: Trimite un mesaj privat utilizatorului care este kickat din canal.
 • MODE #canal: Anunță când modul canalului este modificat.
 • STATUS: Găsiți statutul unui utilizator pe un canal.
 • SUSPEND: Suspendă utilizarea canalului, dar păstrând datele și setările.
 • SYNC: Sincronizează modurile de canal pentru utilizatori.

Setări de comenzi ChanServ diverse:

 • EMAIL: Setează o adresă de email unde pot fi trimise notificări.
 • LANGUAGE: Setează limba pentru mesajele ChanServ.
 • PASSWD: Modifică parola contului tău ChanServ.
 • QUITMSG #canal: Setează un mesaj care este trimis când părăsești canalul.
 • GSTATS: Afișează statisticile globale.
 • GTOP: Afișează primii 3 utilizatori ai rețelei.
 • GTOP10: Afișează primii 10 utilizatori ai rețelei.
 • TOP: Afișează primii 3 utilizatori ai unui canal.
 • TOP10: Afișează primii 10 utilizatori ai unui canal.

Alte comenzi

 • MEMO #canal mesaj: Salvează un memo pentru canal.
 • RETRIEVE #canal: Afișează memo-ul canalului.
 • SENDPASS #canal: Trimite parola canalului la adresa de email a fondatorului.
 • DELETE #canal: Șterge un canal (doar fondatorul poate face asta).
 • ENFORCE: Aplicați diferite moduri de canal și setați opțiunile.
 • ENTRYMSG: Gestionați mesajele de intrare ale canalului.
 • FLAGS: Modificați lista utilizatorilor privilegiați.
 • GETKEY: Returnează cheia canalului dat.

Setări pentru camerele de chat:

 • SET #canal MODE [flags] – Setează modul canalului.
 • SET #canal TOPIC [topic] – Setează subiectul canalului.
 • SET #canal KICKBAN [on/off] – Activează sau dezactivează kickban-ul (interzicerea automată a utilizatorilor care reintră după ce au fost eliminați).
 • SET #canal INVITEONLY [on/off] – Permite sau interzice invitațiile în canal.
 • SET #canal LIMIT [număr] – Limitează numărul de utilizatori din canal.
 • SET #canal KEY [parola] – Setează o parolă pentru canal.
 • SET #canal NICKLIMIT [număr] – Limitează numărul de caractere din nickname-urile utilizatorilor.
 • SET #canal CHANMSG [on/off] – Permite sau interzice mesajele către canal.
 • SET #canal USERMSG [on/off] – Permite sau interzice mesajele private către utilizatorii din canal.

Comenzi ChanServ avansate:

 • ACCESS #canal nick [flags] – Adaugă sau elimină privilegii pentru un utilizator specific.
 • MEMO #canal [mesaj] – Salvează un mesaj important în memoria canalului.
 • INFO #canal – Afișează informații detaliate despre canal.
 • STATS #canal – Afișează statistici despre canal.
 • LOG #canal [on/off] – Activează sau dezactivează logarea conversațiilor din canal.
 • SQUELCH nick – Ignoră mesajele de la un utilizator specific.
 • UNSQUELCH nick – Anulează ignorarea mesajelor de la un utilizator specific.

Reține:

 • Aceste comenzi ChanServ se trimit prin mesaje private către ChanServ: /msg ChanServ comanda.
 • Unele comenzi pot fi disponibile doar pentru operatori sau utilizatori cu anumite privilegii.
 • Este recomandat să consulți documentația rețelei IRC pentru a obține informații complete despre toate comenzile disponibile. Cum ar fi: NickServ, ChanServ, BotServ sau OperServ.

Actualizări Anope și Comenzi ChanServ

1. Actualizare modul Anope: Este posibil ca modulul Anope să fi fost actualizat recent. Consultați serviciile Anope pentru detaliile actualizărilor și informațiilor despre compatibilitate.

2. Ștergerea canalelor inactive: Canalele care nu sunt utilizate timp de 30 de zile vor fi șterse automat. Asigurați-vă că vizitați periodic canalele pe care le administrați pentru a le menține active.

3. Modificări Comenzi ChanServ: Comenzile ChanServ pot suferi modificări periodice. Recomandăm vizitarea periodică a paginii Comenzi ChanServ pentru a fi la curent cu cele mai recente actualizări și pentru a vă asigura că utilizați sintaxa corectă. Pentru ajutor sau nelămuriri » ne puteți contacta.

Linkuri sponsorizate

➡️ Sperăm că aceste informații au fost de folos. Mult succes! Cu drag, echipa Socializam.

📑 Dezvăluire: Conținutul nostru este susținut de cititori. Acest lucru înseamnă că dacă faceți clic pe un link sau o reclamă din această pagină, este posibil să câștigăm un comision. Apreciem sprijinul dumneavoastră!

Scroll to Top